E-nummers

E-nummers. Wat betekent een E-nummer nu precies? De E voor het nummer staat voor Europa. Het nummer verwijst naar het additief. Het begrip additief is afkomstig van het Latijnse addere, wat toevoegen betekent. Een additief in het algemeen is een (meestal kleine) hoeveelheid van een eerste stof die aan een tweede stof wordt toegevoegd om de eigenschappen van die tweede stof te veranderen of te beïnvloeden.

Additieven worden veel toegevoegd in levensmiddelen (voedingsadditieven) en zijn daar te onderscheiden in verschillende groepen, al naargelang hun werking. Zo zijn er kleurstoffen, conserveermiddelen, antioxidanten, emulgatoren, stabilisatoren en smaakversterkers. 

Verder worden additieven gebruikt in autobrandstoffen (benzine, dieselolie) en (smeerolie). Ook bij kunststoffen wordt het toegepast: daar worden weekmakers (veelal ftalaten) aan PVC  toegevoegd om de elasticiteit en buigzaamheid te bevorderen.

Op deze site vindt u informatie over voedingsadditieven.